Tìm kiếm Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên kinh doanh
Tư vấn kỹ thuật
Tư vấn kỹ thuật
6B4G mạch SE
6B4G mạch SE do nhà cháu tự làm để đánh mấy cặp loa Altec A7...các linh kiện trong máy được lựa chọn kỹ lưỡng, các bóng trên máy của USA cổ, âm thanh tuyệt hay các bác có thể qua em nghe tham chiếu với ampli hãng nhiều ngàn mỹ kim nhưng bị 6B4G nhà cháu đánh bại te tua....hiiiii
Giá
6B4G mạch SE